Onderzoek klanttevredenheid

>SBresearch meet voor u de klanttevredenheid en laat mogelijkheden voor verbetering zien.

Onderzoek kwaliteit van samenwerking

>SBresearch geeft inzicht in de kwaliteit van samenwerking en biedt aanknopingspunten voor versterking.

Analyse van zorgnetwerken      

>SBresearch biedt u inzicht in het functioneren en de resultaten van uw zorgnetwerk(en).

Onderzoek imago en bekendheid

>SBresearch voert voor u imago- en bekendheidsonderzoek uit en levert bouwstenen om de bekendheid te vergroten.